REGLEMENT

TWENTSE VLOOIENMARKT

VOORWAARDEN

Wanneer u een kraam huurt gaat u akkoord met de hieronder gestelde voorwaarden en huisregels.

In principe wordt alleen aan de particulier een kraam verhuurd als die particulier verklaart géén bedrijfsmatige handel te zullen drijven
op de Twentse Vlooienmarkt en dat dus ook niet doet.

Het verkopen en/ of tentoonstellen van oude of nieuwe wapens is niet toegestaan.

Per verhuurde kraam of ruimte ontvangt iedere huurder één gratis toegangskaart.
Deze is bedoeld voor de opbouw en slechts geldig tot 09:00 uur. Een extra kaart kost € 5,- 

U kunt na inschrijving géén opbouwkaarten meer bijbestellen!
Er wordt maximaal 1 extra opbouwkaart per kraam per dag uitgegeven.

Er is geen mogelijkheid om elektriciteit in de kraam te krijgen.

Iedereen die zich niet gedraagt volgens de reglementen van de organisatie, kan direct van het terrein worden verwijderd.

Het verkopen of ter hand stellen van dranken en/ of spijzen en nieuwe goederen is niet toegestaan.

De huurder kan nimmer de IJsbaan Twente dan wel de organisatoren van de Twentse Vlooienmarkt verantwoordelijk of aansprakelijk stellen
voor welke geleden schaden dan ook.

Alle kramen moeten uiterlijk 09:00 uur zijn ingericht en dienen uiterlijk een uur na sluitingstijd te zijn opgeruimd.
Het tussentijds aanvoeren van materialen na 09:00 uur is niet toegestaan.

Het is aan geen enkele huurder toegestaan zijn kraam of plaats aan derden te verhuren.

Iedere huurder is verplicht zijn kraam schoon op te leveren.
Niet verkocht goederen weer meenemen. 

Wij staan niet toe dat er tijdens de Twentse Vlooienmarkt reclame, publiciteit of propaganda wordt gemaakt voor
bedrijven, verenigingen, stichtingen en of politieke groeperingen.

Reclamaties alleen tijdens de opbouw en marktdagen.

HUISREGELS

Het is ten strengste verboden om nieuwe goederen en of eigengemaakte goederen te verkopen.

Per kraam mag u met max. 2 personen de opbouw van uw kraam verzorgen.
Hiervoor dient u het kaartje aan uw pachtbewijs te gebruiken en eventueel een extra gekochte opbouwkaart.

Het is ten strengste verboden om uw kaartje aan derden te verkopen of na te maken.

De entreekaarten aan het inschrijfbewijs zijn uitsluitend geldig tussen de daarop vermelde opbouwtijden.

Met de kraam en extra opbouw tickets voor de zaterdag kunt u naar binnen op de vrijdag en zaterdag.
De ticket kan op vrijdag één keer worden gescand tussen 16:00 uur tot 20:00 uur op zaterdag één keer worden gescand tussen 07:00 uur tot 08:45 uur.
De kraam en extra opbouw tickets voor de zondag zijn alleen zondags geldig.
Deze ticket kan op zondag één keer worden gescand tussen 07:00 uur tot 08:45 uur.

Het is niet toegestaan om voor 16:00 uur uw kraam af te bouwen. De bezoekers willen graag tot 16:00 uur alle kramen zien.

U dient overgebleven goederen weer mee te nemen. U kunt dus niets in storten of achterlaten.
Eventuele schoonmaak- of stortkosten worden doorberekend!

Het is verboden om te roken tijdens de (op- en afbouw van de) markt.

EDITIES

TWENTSE VLOOIENMARKT

• ZATERDAG 23 EN ZONDAG 24 SEPTEMBER
• ZATERDAG 13 en ZONDAG 24 APRIL 2024